Szkolenia

Szkolenia dla kadry menedżerskiej

Zarządzanie energią zespołu.  Kreowanie marki własnej. Inteligencja emocjonalna w organizacji. Budowanie poczucia własnej wartości. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Budowanie odporności psychicznej i wewnętrznej motywacji. Trening Uważności – Mindfulness.  Wystąpienia publiczne. Autoprezentacja. Zarządzanie zmianą w organizacji. Komunikacja w procesie zmian. Udzielanie informacji zwrotnej. Delegowanie zadań i odpowiedzialności. Znaczenie kultury organizacyjnej. Wpływ poprzez osobowość. Manager i efekt synergii w zespole. Systemy motywacyjne a styl komunikacji.

Warsztaty dla handlowców, sprzedawców, pracowników działów obsługi klienta

Komunikacja w zespole. Negocjacje – sztuka porozumiewania się i budowania długofalowej współpracy. Budowanie odporności psychicznej. Budowanie poczucia własnej wartości a zwiększenie skuteczności w sprzedaży. Efekt placebo – skuteczny negocjator. Zarządzanie sobą w czasie.

Szkolenia dla asystentek, sekretarek

Profesjonalny wizerunek asystentki. Psychologia szefa – jak efektywnie komunikować się z przełożonym. Savoir vivre w pracy asystentki/sekretarki. Obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Budowanie odporności psychicznej. Asertywność i  komunikacja w zespole.

Caoching indywidualny i zespołowy

Praca rozwojowa, uwolnienie potencjału, zrozumienie własnych mocnych stron i budowanie na nich. Analiza własnych blokad, przyczyn występowania nadmiernego stresu lub frustracji wynikającej z niewykorzystania naszych talentów lub ich nadmiernego eksploatowania. Praca nad naszą efektywnością w życiu zawodowym i osobistym. Synergia w zespole. Coaching menedżerski – empowerment i motywacja.

Coaching indywidualny – PRISM Brain Mapping

Identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

Projekty Rozwojowe

Ciało, Umysł, Emocje, Dusza.  Mindfulness – Trening uważności. Praca z krytykiem wewnętrznym. Budowanie poczucia własnej wartości. Odporność psychiczna.

Szkolenia e-learningowe “Podstawy komunikacji”

https://llidero.com/szkolenia-gotowe-lista/podstawy-komunikacji/

Szkolenie 2 BE in the OFFICE

2 BE in the OFFICE pdf